LOKFÖRARUTBILDNING – MALMÖ

Lokförarskolan etablerar sig i Malmö!

Ansökan till HT24 öppnar våren 2024

Utbildningsinnehåll

 • Introduktion till yrkesrollen som förare.
 • Praktiska risker och faror – genomgång bangård.
 • Åtgärder före och efter tågfärd – klargöring, depååtgärder mm.
 • Förståelse för optisk signalering och hyttsignalering.
 • Praktisk bromsteknik.
 • Praktisk körteknik.
 • Grundläggande kunskaper i växlingsarbetets utförande.
 • Kännedom om arbetsmetoder inklusive radioloksväxling, handsignalering, tågsättsklargöring mm.
 • Kunskap om förekommande åtgärder vid tjänstgöring som förare av tåg, tillsyningsman vid växling och tillsyningsman vid spärrfärd.
 • Körpraktik under överinseende av handledare.
 • Körpraktik med handledare.
 • Förståelse om organisationen och dess rutiner hos ett järnvägsföretag.
 • Järnvägsteknik. • Regler och säkerhet.
 • Verksamhetspraktik – informationsåkning.
 • Miljö.
 • Regler och säkerhet.
  Föraren.
 • Förarbevis.
 • Infrastruktur (enligt det kompletterande intyget).
 • Rullande materiel.
 • Farligt gods.
 • Infrastruktur
 • Särfall i JTF
 • Detektorer
 • Repetition TEORI del 1, 2 och 3
 • Kunskapsåterförande från LIA 1, 2 och 3
 • Examination med slutprov