VÄXLINGSTJÄNSTER I GÖTEBORG och gävle

På uppdrag av Göteborgs Hamn respektive Gävle Hamn erbjuder ProTrain växlingstjänster och trafikkoordinering för järnvägsföretag som drar gods till och från hamnarna.

ProTrains uppdrag är att utföra konkurrensneutral, effektiv och kundnära växling, för att bidra till att vidare utveckla Göteborgs och Gävle Hamnar som attraktiva logistiknav, i synnerhet för järnvägstrafik.

Prislista, bokningsvillkor samt Allmänna Villkor finns att ladda ner här. Om inget annat avtalas gäller dessa Allmänna Villkor för de
tjänster som ProTrain utför.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår verksamhet och
vad vi kan erbjuda.

PLATSCHEF SKANDIAHAMNEN

Niclas Brahm
Mobil: 076-134 96 49
niclas.brahm@protrain.se

DRIFTLEDNING GÄVLE HAMN

073-472 04 16
tk-fsk@protrain.se