VÄXLINGSTJÄNSTER I GÖTEBORGS HAMN​

På uppdrag av Göteborgs Hamn erbjuder ProTrain växlingstjänster och trafikkoordinering för järnvägsföretag som drar gods till och från hamnen.

ProTrains uppdrag är att utföra konkurrensneutral, effektiv och kundnära växling, för att bidra till att vidare utveckla Göteborgs Hamn som ett attraktivt logistiknav, i synnerhet för järnvägstrafik.

Prislista, bokningsvillkor samt Allmänna Villkor finns att ladda ner här. Om inget annat avtalas gäller dessa Allmänna Villkor för de
tjänster som ProTrain utför.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår verksamhet och
vad vi kan erbjuda.

PLATSCHEF

Jonas Andersson
Mobil: 072-453 36 05
jonas.andersson@protrain.se

Trafik

Daniel Ståhl
Mobil: 076-007 48 66
daniel.stahl@protrain.se

Filer för att läsa eller ladda hem!

PRISINFORMATION

REGLER

ALMÄNNA VILLKOR