Utbildningsinnehåll

 • Introduktion till yrkesrollen som förare.
 • Praktiska risker och faror – genomgång bangård.
 • Åtgärder före och efter tågfärd – klargöring, depååtgärder mm.
 • Förståelse för optisk signalering och hyttsignalering.
 • Praktisk bromsteknik.
 • Praktisk körteknik.
 • Grundläggande kunskaper i växlingsarbetets utförande.
 • Kännedom om arbetsmetoder inklusive radioloksväxling, handsignalering, tågsättsklargöring mm.
 • Kunskap om förekommande åtgärder vid tjänstgöring som förare av tåg, tillsyningsman vid växling och tillsyningsman vid spärrfärd.
 • Körpraktik under överinseende av handledare.
 • Körpraktik med handledare.
 • Förståelse om organisationen och dess rutiner hos ett järnvägsföretag.
 • Järnvägsteknik. • Regler och säkerhet.
 • Verksamhetspraktik – informationsåkning.
 • Miljö.
 • Regler och säkerhet.
  Föraren.
 • Förarbevis.
 • Infrastruktur (enligt det kompletterande intyget).
 • Rullande materiel.
 • Farligt gods.
 • Infrastruktur
 • Särfall i JTF
 • Detektorer
 • Repetition TEORI del 1, 2 och 3
 • Kunskapsåterförande från LIA 1, 2 och 3
 • Examination med slutprov

LOKFÖRARUTBILDNINGEN

En utbildning som ger goda möjligheter till fast anställning!

Lokförare är idag ett bristyrke och de allra flesta som har genomgått lokförarutbildningen hos oss får anställning direkt efter examen.

Lokförarskolan/ProTrain erbjuder en komplett utbildning till lokförare från grunden, med en utbildningsplan på 44 veckor där vi varvar teori med praktik.

Lokförarskolan har funnits i Mjölby sedan 1977.

I våra utbildningar i Mjölby, Sundsvall och Stockholm samarbetar vi med Östsvenska Yrkeshögskolan.

Vi försöker alltid att förlägga startdatumet på kurserna så att examensdatumet passar så bra som möjligt med operatörernas rekryteringscykler och även deras möjlighet att ta emot nyutexaminerade elever.

Du hittar mer information om utbildningen, behörighet och ansökan mm under de olika flikarna ovan och på Östsvenska Yrkeshögskolan samt på Transportstyrelsens hemsida. Har du ytterligare frågor är du självklart välkommen att kontakta oss!

VAR FINNS VI

UTBILDNINGEN

ProTrain har för närvarande skolor i:

Utbildningen till lokförare är en studiemedelsberättigad yrkeshögskoleutbildning (YH) som är berättigad till stöd från CSN.

Utbildningen omfattar 220 dagars heltidsstudier, vilket innebär 220 “YH-poäng”. Teoridelen, 120 dagar, läser du på skolan på respektive ort, resterande tid utgörs av praktik. LIA (lärande i arbete) ute på olika företag verksamma i branschen, där man får omsätta teorin i praktiska situationer.

Vi har 30-35 studieplatser beroende på utbildningsort. Utbildningen är finansierad via Yrkeshögskolan. Testkostnaden som uppkommer vid ansökan står du för själv. För mer information om testerna se under rubriken TESTER

För att du ska bli antagen till lokförarutbildningen ska du vara behörig, lämna in din ansökan i tid med all dokumentation som efterfrågas, samt klara urvalsprocessen och läkarundersökningen. se mer under rubrikerna BEHÖRIGHET och ANSÖKAN

Den preliminära antagningen till vår lokförarutbildning är klar ca 3 månader före kursstart.

KOMMANDE KURSSTARTER

UTBILDNING / FINANSIERING

AVGIFTER

Under utbildningen

Utbildningen är finansierad via Yrkeshögskolan och ingen kursavgift eller andra avgifter tas ut. Undervisningsmaterial och annat som är nödvändigt för att tillgodogöra sig utbildningen tillhandahålls digitalt och kostnadsfritt. Vill du som studerande ha motsvarande material i tryckt form finns möjlighet att köpa detta till självkostnadspris. Utbildningen är berättigad till stöd från CSN.

Efter utbildningen

För att kunna verka som lokförare krävs det att du som studerande ansöker om ett lokförarbevis. Ansökan om detta görs hos Transportstyrelsen och först efter att vi har utfärdat ett utbildningsbevis som styrker dina yrkeskvalifikationer. Kostnad för detta erlägger du som studerande själv

ProTrain webbplats använder kakor
(cookies) för att fungera på bästa sätt.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem.

Så använder vi cookies…