Ta gärna kontakt med oss på ProTrain om du har frågor!

ProTrain är ett ungt och expansivt företag, men samtidigt med gedigen erfarenhet med sina rötter i det som tidigare hette SJ-skolan. Då som nu utgår verksamheten från Mjölby, men Lokförarskolan finns numera på flera orter i landet.
Den huvudsakliga verksamheten på Lokförarskolan är grundutbildning av lokförare, men även andra järnvägsutbildningar, grundutbildningar och repetitionsutbildningar.

UTBILDNINGsansvarig

Lachezar Eldh
Mobil: 076-147 42 87
lachezar.eldh@protrain.se

Lärare/Instruktionsförare

Andreas Hummerdal
Mobil: 076-348 03 74
andreas.hummerdal@protrain.se

Lärare/Instruktionsförare

Björn Lange
Mobil: 076-145 11 28
bjorn.lange@protrain.se

Instruktör/Fordonsspecialist

Lasse Eriksson
Mobil: 070-544 95 21
lasse.eriksson@protrain.se

Lärare

Gustav Gunnarsson
Mobil: 070-292 72 92
gustav.gunnarsson@protrain.se

lärare/lokförare

Lynn Stråhed
Mobil: 076-118 18 29
lynn.strahed@protrain.se

Frågor och funderingar om lokförarutbildningen är mer än välkomna
Kontakta gärna oss!

Följ oss gärna även på sociala medier