ANSÖKAN

 • Ansökan sker via Östsvenska yrkeshögskolan.
 • Om du bedöms behörig gällande betyg får du meddelande om hur man går vidare till behörighetsgrundande tester.
 • Betala in 950 kr för teststeg 1 (betalningsinstruktioner via antagningssystemet)
 • Gör teststeg 1 enligt instruktionerna du fått via antagningssystemet
 • De som klarar teststeg 1 får instruktioner om hur de ska gå vidare.
 • Betala in 2 500kr för teststeg 2.
 • De sökande rangordnas efter sina testresultat och utbildningsplatserna tilldelas enligt rangordningen.
 • Antagningsbesked skickas ut.
 • De antagna bokar in sig för läkarundersökning (information kommer via mail).

Alla som ska bli lokförare måste genomgå tester avseende psykologisk och medicinsk lämplighet för yrket. Alla som uppfyller behörighet A+B kommer att erbjudas möjlighet till tester för den psykologiska lämpligheten. Testerna är uppdelade i två steg där det första steget är en screening som görs i hemmet via webben. Det andra steget är mer omfattande och görs normalt på anvisad plats. Testerna subventioneras av Lokförarskolan, en mindre avgift tas ut av de sökande.

Den medicinska lämpligheten avgörs av en ackrediterad läkare och bekostas av dig som studerande. Denna undersökning skall genomföras först efter att du som studerande blivit erbjuden en plats på utbildningen.

Steg 1 kostar 950kr

Steg 2 kostar 2500kr

 Mer info kommer i separat mail när du konstaterats behörig.

Vi har 30-35 studieplatser beroende på utbildningsort.

För att du ska bli antagen till lokförarutbildningen ska du vara behörig, lämna in din ansökan i tid med all dokumentation som efterfrågas, samt klara urvalsprocessen och läkarundersökningen. Läs mer om det nedan under behörighetskrav.

Den preliminära antagningen till vår lokförarutbildning är klar ca 3 månader före kursstart.

För att bli lokförare ska strikt definierade krav uppfyllas. Behörighetskraven A+B skal uppfyllas senast sista ansökningsdag. Har du frågor om allmän behörighet, inklusive frågor om dina betyg, vänligen kontakta vår samarbetspartner www.osyh.se/kontakt Behörighet under C testas via oss efter att du bedömts behörig under punkt A+B

BEHÖRIGHETSKRAV

Allmän behörighet till YH-utbildningen

Du är behörig att antas till lokförarutbildningen om du uppfyller minst ett av kriterierna nedan (du behöver inte uppfylla alla, ett av dem räcker för Behörighet A)

 • Avlagt gymnasieexamen (gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning) enligt nya skollagen.
 • Fått slutbetyg med betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng från fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från kommunal vuxenutbildning enligt föregående skollag.
 • Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i ovanstående punkter, t ex examens- eller avgångsbetyg från äldre svenska gymnasieformer, kommunal vuxenutbildning före 2003 samt folkhögskola.
 • Är bosatt i Danmark, Norge, Island eller Finland och där är behörig till motsvarande utbildning.

Enligt Lagen om behörighet för lokförare

Gäller alla sökande. Du ska ha slutfört kurser vid ett nationellt program i gymnasieskolan eller vid
kommunal vuxenutbildning med lägst betyget E (alternativt Godkänd) i alla ämnena nedan.

 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (alternativt svenska A eller svenska som andraspråk A eller likvärdig utbildning).
 • Matematik 1a, 1b eller 1c, (alternativt matematik A eller likvärdig utbildning).
 • Engelska 5 (alternativt engelska A eller likvärdig utbildning).

OBS! Du måste uppfylla kraven enligt BEHÖRIGHET A + B senast sista ansökningsdagen.

Enligt Lagen om behörighet för lokförare

Gäller alla sökande. Du måste uppfylla alla nedanstående kriterier.

 • Ha fyllt 20 år innan utbildningen slutar.
 • Uppfylla fysiska och medicinska krav. Kraven finns beskrivna på transportstyrelsens hemsida, i föreskriften TSFS 2011:61.
  Läkarundersökningen görs när du har fått besked om antagning och bekostas av den sökande, se fliken ”Tester” för urvalsprocessen.
 • Uppfylla krav på psykisk lämplighet enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Detta är en del av urvalsprocessen, se fliken ”Tester”.

TESTER

Allmän behörighet till YH-utbildningen

Du är allmänt behörig till lokförarutbildningen om du uppfyller minst ett av kriterierna nedan (du behöver inte uppfylla alla, ett av dem räcker för Behörighet A)

 • Avlagd gymnasieexamen (gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning) enligt nya skollagen.
 • Innehar slutbetyg med betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng från fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från kommunal vuxenutbildning enligt föregående skollag.
 • Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i ovanstående punkter, t ex examens- eller avgångsbetyg från äldre svenska gymnasieformer, kommunal vuxenutbildning före 2003 samt folkhögskola.
 • Är bosatt i Danmark, Norge, Island eller Finland och där är behörig till motsvarande utbildning.

Testnivå 1 gör du i hemmet – över webben.
Om du har allmän behörighet för att bli lokförare skickar vi ett mail till dig med inbjudan till test 1.


Testnivå 2 är ett övervakat test, som består utav två delar. Test 2 och 3.

Om du blir godkänd på del ett av testnivå två (test 2), kommer du att kallas in till del två (test 3). 

Testerna i del två (test 3) innefattar en intervju med psykolog.

Information om hur du betalar kommer via mail när du är konstaterad behörig från testnivå 1.

Läkarundersökningen gör du först när du har blivit erbjuden en plats på utbildningen. Du kan läsa mer om kraven i Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. TSFS 2011:61

Via denna länk hittar du läkare och psykologer som har tillstånd att utföra medicinska och yrkespsykologiska undersökningar. Giltiga tillstånd – Läkare / Psykologer

Viktigt: All kommunikation till de sökande sker via e-post. Tänk på att dina säkerhetsinställningar kan göra att meddelanden hamnar i din skräppost, varför vi ber er att kontrollera detta. Vi har framför allt upplevt att detta har varit ett problem för er med adresser från Hotmail.

Lycka till med din ansökan!

Östsvenska Yrkeshögskolan

Vid frågor rörande allmän behörighet vänligen kontakta Östsvenska Yrkeshögskolan

PROTRAIN AB

Har du andra frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Du kan också ställa frågor via facebook

”Snart har 44 veckor gått, examen närmar sig! Även om tiden har gått fort känner jag mig trygg i förarrollen, då vi hela tiden varvat teori med praktik. Nästan alla i klassen har redan klart med anställning.”