KONSULTTJÄNSTER

Vi nöjer oss inte med att lösa akuta situationer. Vi vill ge mer. Med vår långa erfarenhet av järnväg och vårt marknadsmässiga synsätt kan vi vara en insiktsfull partner när det gäller verksamhetsutveckling.

Våra tjänster omfattar till exempel rådgivning inför trafiktillstånd, riskvärdering och riskbedömning. Vi kan hjälpa till med säkerhetsstyrning och dokumenthantering men även stå till tjänst med mer övergripande konsultinsatser som på olika sätt utvecklar våra kundföretag.

Våra konsulter kan bland annat hjälpa dig att;