Jobba hos oss

Utforska nya möjligheter inom järnvägsbranschen.
Nedan hittar du lediga tjänster.


Andra beskriver ofta ProTrain som ”Det stora, lilla företaget” med ett brett och flexibelt erbjudande till både våra medarbetare och partners. Vi erbjuder bemanningslösningar samt växling och tågdragning på egen trafiklicens. Idag är vi drygt 100 personer i bolaget med tjänstgöring över hela Sverige. Majoriteten av alla medarbetare arbetar som lokförare eller bangårdsoperatörer i våra bemanningsuppdrag och i vår egen trafikverksamhet, i huvudsak på komprimerat schema.