Facebook LOGIN MAIL LOGIN INTRANET
BGR (SVART)
  • Protrain CargoNet 19
  • ProtrainUtbildning
  • ProtrainForetag
  • ProtrainSkraddarsytt

Järnvägstransporter

ProTrain gör din tillvaro enklare.

ProTrain har eget tillstånd för järnvägstrafik. Det innebär att vi kan gå in som underentreprenör för järnvägstransporter, varhelst behov uppstår.

Vi kan köra delsträckor, utföra terminaltjänster och växlingstjänster och flytta fordon exempelvis till och från verkstad, som en del i uppdraget för vår kund, allt på vårt eget trafiktillstånd.

Servicen innebär att vi tar ansvar för alla praktiska arrangemang och tillstånd runt trafiktjänsterna, från planering till utförande. Till exempel kan du ”outsourca” hela växlingstjänsten i en hamn, på en kombiterminal eller på en industri till ProTrain.

Har du egna fordon du vill att vi använder kan vi göra det. Vill du att vi står för dragkraft/fordon så gör vi det. Vi anpassar upplägget efter vad som passar bäst i den givna situationen, på kort eller lång sikt.

Vi utför provkörningar på järnvägsnätet i nära samarbete med flera verkstäder, och hämtar/lämnar fordon i samband med verkstadsbesök. Vi har dieselfordon för dragkraft, i de fall fordonen inte tar sig för egen maskin till verkstad.

ProTrain har en försäkringslösning som gör det enkelt att utan komplicerad administration ta ansvar för den egendom som vi tar hand om, utöver de försäkringar som järnvägstrafik kräver.

Vi är ett flexibelt alternativ, som låter dig fokusera på din kärnverksamhet.

Låt ProTrain ta hand om dina ad hoc-jobb istället för att störa din egen organisation med dem!

ESIC Loggo

ESIC Loggo

TranQ Qualified

TranQ Qualified

Östsvenska Yrkesskolan

Östsvenska Yrkesskolan

Mjolby Hockey – Protrain Arena

Mjolby Hockey – Protrain Arena