Facebook LOGIN MAIL LOGIN INTRANET
BGR (SVART)
  • Protrain CargoNet 19
  • ProtrainUtbildning
  • ProtrainForetag
  • ProtrainSkraddarsytt

BEMANNING

Bemanning (inhyrning) är ofta ett bra sätt att parera svängningar i personalbehovet. Bemanning kan göras på kort eller lång sikt, på timme eller på fast månadspris. Vi tror att bemanning med inhyrda förare fungerar bäst med ett nära samarbete, där den inhyrda personalen ingår som en del i uppdragsgivarens verksamhet. Kontakta oss gärna för att få veta mer om bemanning via ProTrain. Idag är dessutom bristen på lokförare stor och vi kan bidra så att tågen inte behöver ställas in på grund av bristsituationen.

ProTrain kan bemanna på kort och lång sikt med stor flexibilitet.
Vi har en stab av välutbildade medarbetare och kan stärka upp en organisation med lokförare, tillsyningsmän (TSM) och växlare/bangårdspersonal för hela trafikupplägg, säsongsvariationer, jourhållning och vid akuta bristsituationer – oavsett var i landet behovet uppstår. Malmö ena veckan, Piteå nästa…

Med tillgång till ProTrains egna instruktörer har våra lokförare alltid en uppdaterad och bred kompetensprofil, så att de klarar de flesta fordon och trafikslag. Vi kan lösa mycket specifika kompetenskrav, genom interna utbildningsinsatser inför uppdraget.

ProTrain bygger långsiktiga samarbeten och erbjuder bemanning året runt, inte bara vid säsongstoppar. Vi kommer nära våra kunder och får möjlighet att medverka i personalplaneringen på ett tidigt stadium, vilket bidrar till hållbarhet och utveckling i företagen.

Vi erbjuder även bemanning med lokförare i Norge och Danmark.

De flesta järnvägsoperatörer i Norden har någon gång haft nytta av våra tjänster, från de minsta företagen till de största. Hör gärna av dig till vår VD om du vill veta mer om hur vi kan bidra också till ditt företags resultat.

Är du inte lokförare men är intresserad av att veta hur du kan bli? Läs mer om våra utbildningar på www.lokforarskolan.se

ESIC Loggo

ESIC Loggo

TranQ Qualified

TranQ Qualified

Östsvenska Yrkesskolan

Östsvenska Yrkesskolan

Mjolby Hockey – Protrain Arena

Mjolby Hockey – Protrain Arena