UTBILDNING & BEMANNING
ProTrain levererar utbildningar och erbjuder
bemanning med lokförare, växlare och
tillsyningsmän för både persontransporter
och godstransporter.
FRAMTIDENS LOKFÖRARE!
ProTrain erbjuder en komplett utbildning
till lokförare från grunden, där vi
varvar teori med praktik.
TRANSPORT & VÄXLING
ProTrain erbjuder bemanning med lokförare,
växlare och tillsyningsmän för både
persontransporter och godstransporter.
Previous
Next
UTBILDNING OCH BEMANNING
ProTrain levererar utbildningar och erbjuder bemanning med lokförare, växlare och
tillsyningsmän för både persontransporter och godstransporter.
Vi utbildar framtidens lokförare!
ProTrain erbjuder en komplett utbildning till lokförare från grunden, där vi varvar teori med praktik.
TRANSPORT OCH VÄXLING
ProTrain erbjuder bemanning med lokförare, växlare och tillsyningsmän för både persontransporter och godstransporter.
Previous
Next
Välkommen till ProTrain

Med lång erfarenhet av järnväg, affärstänkande och moderna marknadsanpassade strategier skapar vi affärsnytta för våra kunder.
Sedan 2015 erbjuder vi också järnvägstransporter.

Utbildning och bemanning

Vi levererar utbildningar och erbjuder bemanning med lokförare, växlare och tillsyningsmän för både persontransporter och godstransporter.